W365
Sản phẩm
Phụ kiện IMF / GMF
Gắn MapCHECK 3 vào gantry để thực hiện các phép đo đẳng tâm nhanh chóng, có thể tái lập vị trí ở bất kỳ góc gantry nào.
Giải Pháp QA Điều Trị Lập Thể StereoPhan & SRS MapCHECK
Đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của phương pháp điều trị lập thể.
Phụ kiện CavityPlug / MultiPlug
Đo liều xạ bên trong khoang rỗng thiết bị ArcCheck.
Hệ thống TomoDose
TomoDose là một bảng đầu dò 2D để đảm bảo chất lượng độc lập và các phép đo kiểm tra của hệ thống TomoTherapy®.
Module SRS Film QA
SRS Film QA hỗ trợ QA SRS, VMAT và IMRT sử dụng phim xạ với phần mềm SNC Patient™.
Hệ thống 1D Scanner
1D SCANNER là phantom nước 1D để đo liều xạ trong nước bao gồm các hệ số liều ngõ ra, hiệu chuẩn liều xạ, QA hằng năm và định kỳ.
Solid Water HE
Phantom rắn nước sử dụng cho các đo lường photon và electron.
Đầu dò SNC600c
Buồng Ion Hóa Farmer Cổ Điển

<<

<

1

23>>
thiet ke web - thiet ke web doanh nghiep - thiet ke web du lich - dich vu seo