W365
Sản phẩm
Hệ thống 1D Scanner
1D SCANNER là phantom nước 1D để đo liều xạ trong nước bao gồm các hệ số liều ngõ ra, hiệu chuẩn liều xạ, QA hằng năm và định kỳ.
Solid Water HE
Phantom rắn nước sử dụng cho các đo lường photon và electron.
Đầu dò SNC600c
Buồng Ion Hóa Farmer Cổ Điển
Đầu dò SNC350p
SNC350p là buồng ion hóa dạng mặt phẳng song song, chống nước, được bảo vệ tốt với thiết kế giảm thiểu hiệu ứng nhiễu loạn theo phát kiến bởi Tiến sĩ M. Roos et al. (IAEA TRS-381).
Hệ thống PC Electrometer
PC Electrometer là một điện kế phân loại tham chiếu hai kênh để hiệu chuẩn liều tuyệt đối.
Giải pháp Đo liều In-vivo
Sử dụng để theo dõi liều bức xạ bệnh nhân thời gian thực
Đầu dò SNC125C
SNC125c là một buồng ion hóa lăng trụ, được bảo vệ hoàn toàn, không thấm nước với thiết kế làm giảm sự chồng chập của các vùng gradient liều cao trong quá trình đo profile và chiều sâu.
Đầu dò EDGE
Đo Lường Trường Chiếu Nhỏ Tối Ưu EDGE Detector™ là đầu dò được thiết kế để đo các trường nhỏ từ 5 mm đến 10 x 10 cm.

<<

<

1

2>>
thiet ke web - thiet ke web doanh nghiep - thiet ke web du lich - dich vu seo