W365
Sản phẩm
TỔNG QUAN
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
PHỤ KIỆN & CATALOGUE

Đánh giá tính khả thi trước khi lập kế hoạch

Trước khi bắt đầu lập kế hoạch điều trị, PlanIQ phân tích tính khả thi của từng kế hoạch bệnh nhân cụ thể đối với các mục tiêu lâm sàng đã thiết lập, với thông tin chuyên sâu về các mục tiêu cần cải thiện. Các cấu trúc mục tiêu, OAR và chất lượng kế hoạch tổng thể được tóm tắt từ “chấp nhận được” đến “lý tưởng” để dễ dàng xác định các điểm yếu trong kế hoạch.

Lập kế hoạch chấm điểm chất lượng

Dựa trên các mục tiêu lâm sàng, mọi cấu trúc mục tiêu và OAR đều nhận được điểm chất lượng. Kế hoạch điều trị nhận được điểm Số liệu Chất lượng Kế hoạch (PQM) và điểm PQM Điều chỉnh (APQM) được tùy chỉnh theo phân tích tính khả thi của bệnh nhân cụ thể.

Liên tục cải thiện chất lượng kế hoạch

Phản hồi thời gian thực về tính khả thi của DVH hỗ trợ người lập kế hoạch điều trị trong việc tối ưu hóa các kế hoạch điều trị. Ngoài ra, Số liệu chất lượng kế hoạch cho toàn bộ kế hoạch cung cấp thông tin chi tiết về các phương pháp hay nhất theo giao thức.

Tận dụng những thông tin chi tiết này để xây dựng thư viện lập kế hoạch tự động gồm các kế hoạch chất lượng cao.

 

thiet ke web - thiet ke web doanh nghiep - thiet ke web du lich - dich vu seo