W365
Sản phẩm
CheckMate 2
Kiểm tra hàng ngày ngõ ra tại gốc tọa độ ..
SNC Machine
Phần mềm theo dõi và thu thập các tập tin QA, các quy trình và phân tích các tập tin, và lưu các kết quả vào cơ sở dữ liệu.
Daily QA3
Theo dõi và dự đoán xu hướng hệ thống LINAC thường ngày, các thông số ngõ ra, độ phẳng, độ đối xứng, năng lượng...

<<

<

1

>

>>

thiet ke web - thiet ke web doanh nghiep - thiet ke web du lich - dich vu seo