W365
Sản phẩm
1D Scanner
Cân chỉnh liều xạ và các nhân tố ngõ ra. QA định kỳ và thường niên cho hệ thống LINAC.
Solid Water HE
Phantom rắn nước sử dụng cho các đo lường photon và electron.
SNC 600c
Thiết bị đo liều xạ chùm tia photon và electron, kiểm tra độ ổn định ngõ ra đối với QA.
SNC 350p
Thiết bị đo liều xạ dạng quét, trường chiếu, tham khảo đối với các chùm tia electron.
Máy đo liều xách tay
Thiết bị đo liều xạ tham chiếu đối với quá trình cân chỉnh liều xạ tuyệt đối.
SNC 125C
Thiết bị đo liều xạ dạng quét, trường chiếu, tham khảo đối với các chùm tia photon và electron.
3D MiniLift
Bộ phận của một hệ thống 3D SCANNER di động và tiện lợi..
Máy dò Egde
Có thể làm việc với hầu hết các Phantom nước..

<<

<

1

2>>
thiet ke web - thiet ke web doanh nghiep - thiet ke web du lich - dich vu seo