W365
Sản phẩm
Respiratory Motionsim
Đánh giá các ảnh hưởng chuyển động trên liều xạ 3D và DVH.
Phần mềm phân tích đánh giá 3DVH
QA liều xạ bệnh nhân 3D hoặc 4D. QA bệnh nhân các kỹ thuật IMRT, VMAT, và xạ trị thường quy.
PlanIQ
Hệ thống lập kế hoạch điều trị tự động và có điều kiện. Dễ dàng đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và lưu trữ dữ liệu.
DoseCheck
Tính toán liều xạ 3D độc lập, thứ cấp. Phân tích 3D, bao gồm DVH, hiển thị đường đồng liều, các mục tiêu lâm sàng và so sánh gamma 3D.

<<

<

1

>

>>

thiet ke web - thiet ke web doanh nghiep - thiet ke web du lich - dich vu seo