W365
Sản phẩm
MapCheck 2
Mảng đầu dò 2D QA kế hoạch bệnh nhân, thiết bị, MLC, và quy trình thiết lập.
GMF
Hỗ trợ các thông số ngõ ra: đối xứng, độ phẳng, kích cỡ trường, penumbra, trường trung tâm, và ở bất kì góc độ nào..
StereoPhan
Kiểm tra toàn bộ quá trình kỹ thuật định vị SRS/SRT/SBRT. Các đo lường QA định lượng liều xạ tuyệt đối, tương đối.
IMF
Hỗ trợ đo các thông số ngõ ra của máy gia tốc: đối xứng,...
CavityPlug
Đo liều xạ bên trong khoang rỗng thiết bị ArcCheck.
TomoDose
Vùng đo được thiết kế chỉ cho TomoTherapy Hi-Art...
SRS Film QA
Chuyển đổi hình ảnh dữ liệu film đến liều trên bất kì phương thức xạ phẫu nào..
1D Scanner
Cân chỉnh liều xạ và các nhân tố ngõ ra. QA định kỳ và thường niên cho hệ thống LINAC.

<<

<

1

23>>
thiet ke web - thiet ke web doanh nghiep - thiet ke web du lich - dich vu seo